Op 24 november 2022 heeft DBG als onderdeel van Van der Wiel Holding de eerste stap op de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) gezet en heeft zich meteen weten te certificeren voor trede 3. Een bijzonder knappe prestatie waar wij als organisatie enorm trots op mogen zijn.

Het behalen van het certificaat is een fantastisch resultaat wat in korte tijd is bereikt door er samen voor te gaan. Certificerende instelling Normec Certification was met name te spreken over de doeltreffendheid van de veiligheidscultuur binnen de Van der Wiel bedrijven. Samen maken we er werk van is voortaan ‘Samen maken we er VEILIG werk van’.

De Basis voor het veiligheidsdenken en -handelen was jaren geleden al gelegd door de VCA**-certificering. Toch bleek het traject naar de Veiligheidsladder nog wat extra veiligheidsbewustzijn van alle medewerkers te vragen. Door de nodige verbeteracties uit te zetten, communicatie omtrent veiligheid op alle niveaus te stimuleren, campagne te voeren en een programma te omarmen wat met name is gericht op het veranderen van houding en gedrag, is het gelukt om het veiligheidsbewustzijn te vergroten naar het niveau van Veiligheidsladder trede 3.

Om dit mooie resultaat te bereiken zijn we gestart met een programma om ingesleten gewoontes om te buigen naar voortdurende alertheid, continu leren en verbeteren en het veranderen van houding en gedrag. Het behalen van de Veiligheidsladder is geen doel op zich. Doel is veilig werken en gezond weer naar huis te kunnen gaan, elke dag opnieuw. Daarom blijven we continu werken aan onze veiligheidscultuur en zetten wij ons in om ook onze opdrachtgevers en onderaannemers hierin mee te nemen. Samen maken we er VEILIG werk van!