Bij infrastructurele werken en circulair demonteren van gebouwen komen bouwstoffen vrij. Vaak is het mogelijk om deze afvalstoffen als secundaire bouwstoffen elders toe te passen. Uiteraard gelden hiervoor spelregels, zoals kwaliteitsbepalingen en administratie.

Met de specialisten van DBG kunnen we Japanse Duizendknoop, Reuzen Berenklauw of een andere invasieve exoot bestrijden.

Spoorballast

Spoorballast is de fundatie en een onderdeel van een spoorlichaam. Oude ballast laten we met gecertificeerde reinigingsinstallaties schoonmaken. De gereinigde ballast zetten we primair in bij nieuw aan te leggen of te vernieuwen spoorwegtrajecten. De circulair geproduceerde spoorballast voldoet aan alle technische eisen volgens SPC-00033. Dit is een product-eis bij (ver)nieuwbouw. Een extra voordeel, ten opzichte van nieuwgewonnen ballast uit een groeve, is dat er minder stof ontstaat bij de verwerking op de projectlocatie, omdat we deze ballast wassen.

Door de oude spoorballast te reinigen en een nieuw leven te geven, is er geen sprake van uitputting van natuurlijke bronnen (steengroeven). Bovendien voorkomen we hiermee uitstoot van C02, Nox en stikstof afkomstig van het winnen en transporteren uit natuurlijke groeves in Noorwegen, Schotland en andere ballast producerende landen.

Menggranulaat

Menggranulaat, ook wel gebroken puin of repac genoemd, is materiaal wat gebruikt wordt als fundering onder wegen, grind of split. DBG heeft de beschikking over gecertificeerde granulaten als alternatieven voor de reguliere verhardingsmaterialen zoals beton- of menggranulaat.

Slakken

Slakken werden vroeger vaak toegepast in funderingslagen, onder wegen, maar ook onder een sportaccommodatie zoals een tennisbaan. Slakken zijn een restproduct bij de productie van staal uit ijzererts in hoogovens en zijn een voorbeeld van een zeer hoogwaardige toepassing. Ook worden restpartijen door ons gereinigd of toegepast als onderdeel van herbruikbaar menggranulaat. DBG kan deze stromen afvoeren, bewerken en verwerken.

Industriegrond

We leveren verschillende soorten grond, zowel vanaf onze eigen locaties in Drachten en Groningen als vanaf andere locaties (indien voorradig). Naast gezeefde en gekeurde AW-grond (schoon) kan ook Klasse Wonen grond of Klasse Industrie grond geleverd worden, al dan niet gezeefd. Van grond die geleverd wordt vanaf onze grondbank, wordt een grondbewijs verstrekt. Dit grondbewijs is het wettige en erkende bewijsmiddel dat de betreffende partij voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit.

Zandvervangers

DBG heeft op haar locaties te Drachten en Groningen de beschikking over diverse gecertificeerde zandvervangers. We verwerken sloop- en bouwpuin tot hoogwaardige en gecertificeerde grind- en zandvervangers door middel van zeven en breken.

Direct contact?

Lammert Marinus
Projectcoördinator

Vragen of interesse?

DBG bouw- en reststoffen adviseert, regisseert en realiseert. Heeft u vragen of interesse? Onze experts staan voor u klaar.

Contact opnemen