Als expert verzorgen we voor u het hele proces voor de verwerking van uw afvalstromen met kennis, ervaring en expertise. Van keuring tot de afzet van de herbruikbare deelstromen, die door ons worden gescheiden van de verontreinigde en eventueel te reinigen delen.

Onze locaties:

Op de volgende locaties kunnen we grondstromen innemen:

Inname

Innemen, keuren, opslaan en hergebruiken. Bij diverse projecten komen veel grondstoffen vrij die niet op diezelfde locatie mogen worden hergebruikt. Grondstoffen die meestal niet zijn gekeurd en dus niet zomaar elders mogen worden gebruikt. We nemen deze partijen grondstoffen in onder BRL 9335 certificaat. De grondstoffen worden door ons geselecteerd, opgeslagen en gekeurd. Daarna wordt deze grond hergebruikt voor diverse doeleinden.

Bij herontwikkelingsprojecten en bodemsaneringen komen vaak minerale afvalstoffen vrij, zoals grond, zand, puin, asbest, baggerspecie, grind, spoorballast en slibsoorten. Deze afvalstoffen en verontreinigde materialen kunnen we voor u innemen op onze speciaal ingerichte locaties in Drachten en Groningen. Eventuele afvalstoffen worden opgeslagen en/of bewerkt voordat deze geschikt zijn voor eventueel hergebruik.

Transport en bewerking

Naast het innemen van afvalstromen kunnen we ook de totale projectcoördinatie en het transport verzorgen. Voor transport, verwerking en handel voldoen we aan VHIB, NIWO en de beoordelingsrichtlijnen voor grondbanken en zijn we volledig gecertificeerd.

Bij bodemsaneringen en civiele projecten komen afvalstoffen vrij, zoals grond, puin en andere materialen. Vaak zijn deze geschikt voor hergebruik. In andere gevallen moeten de vrijgekomen afvalstoffen worden getransporteerd en bewerkt voordat het geschikt is voor hergebruik. Op onze ingerichte locaties in Drachten en Groningen kunnen we verontreinigde grond zowel biologisch als fysisch reinigen.

Reiniging

Biologische grondreiniging is geschikt voor het afbreken van organische stoffen zoals minerale olie in zandige grond. Afbreken van de koolstofketen gebeurt door inzet van bacteriën en/of beluchten. Fysische grondreiniging maakt gebruik van een combinatie van technieken om verontreiniging uit de grond te verwijderen. Zo verbeteren we de kwaliteit van het verontreinigde materiaal.

Na het reinigingsproces zijn deelstromen geschikt voor hergebruik. We streven naar efficiënte oplossingen en maximaal hergebruik. Vanaf onze locaties in Drachten en Groningen kunnen we ook schone grondstoffen leveren voor toepassing in weg- en waterbouwkundige werken.

Zeven

We kunnen grondstromen scheiden van bodemvreemde materialen. Naast gezeefde en gekeurde AW-grond (schoon) kan ook Klasse Wonen grond of Klasse Industrie grond geleverd worden. Van grond die geleverd wordt vanaf onze grondbank, wordt een grondbewijs verstrekt. Dit grondbewijs is het wettige en erkende bewijsmiddel dat de betreffende partij voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit.

Ook bouwstoffen kunnen we opwaarderen zodat hergebruik mogelijk is. Voldoet de bouwstof niet aan de hergebruiksnormen, dan is er sprake van een afvalstof. Door breken, zeven, scheiden of reinigen kan een deel van deze ‘afvalstof’ mogelijk alsnog voldoen aan de waarden die aan bouwstoffen worden gesteld.

Direct contact?

Gijsbert Knol
Projectcoördinator

Vragen of interesse?

DBG bouw- en reststoffen adviseert, regisseert en realiseert. Heeft u vragen of interesse? Onze experts staan voor u klaar.

Contact opnemen