In Nederland zijn nog veel locaties waar de bodem verontreinigd is. Met een bodemsanering worden risico’s weggenomen en/of is herontwikkeling van de locatie mogelijk. Met onze experts helpen we met deskundig onderzoek, advies over de aanpak, kosten en de benodigde tijd om de betreffende locatie geschikt te maken voor  de functie.

Met de bodemsaneringsexperts van DBG bent u verzekerd van een uiterst duurzame en doeltreffend aanpak.

Afvoer

Vrijkomende grond- en bouwstoffen kunnen we voor u afvoeren naar een erkende verwerkingslocatie. Naast het verzorgen van transport verzorgen we de administratie.

Reiniging

Afvalstoffen moeten worden gereinigd en bewerkt voordat ze geschikt zijn voor hergebruik. We streven naar efficiënte oplossingen en een maximaal hergebruik.

Onze locaties in Drachten en Groningen zijn voorzien van vloeistofdichte voorzieningen, zo zorgen we ervoor dat aanwezige afvalstoffen niet met onderliggende bodem in contact kunnen komen. Voor acceptatie en verwerking van verontreinigde grondstromen beschikken we op deze locaties over de reinigingsprotocollen BRL 7500 voor biologische en fysische reiniging.

Voor het afbreken van organische afvalstoffen, zoals minerale olie in zandige grond, is biologische grondreiniging geschikt. Bij fysische grondreiniging maken we gebruik van een combinatie van technieken om verontreiniging uit de grond te verwijderen. Zo verbeteren we de kwaliteit van het verontreinigde materiaal. Na dit reinigingsproces zijn deelstromen weer geschikt voor hergebruik.

Levering

Vanaf onze locaties kunnen we ook schone en secundaire grondproducten en bouwstoffen leveren voor toepassing in weg- en waterbouwkundige werken.

Exoten

Exoten zijn plantsoorten die van nature niet in Nederland thuishoren en een plaag vormen. Ze groeien heel snel, hebben weinig of geen natuurlijke vijanden en veroorzaken schade of verdringen andere plantsoorten. Denk aan de Japanse duizendknoop en Reuzen Berenklauw. Deze planten woekeren razendsnel, hebben sterke wortelstokken, waarmee wegen, gebouwen en leidingen kunnen beschadigen.

Exoten brengen niet alleen schade aan infrastructuur, gebouwen en leidingen; het vertraagt soms ook bouwplannen. Mochten er sporen van de woekerplant in de grond worden gevonden, dan worden de bouwplannen stopgezet tot de exoot is bestreden.

Direct contact?

Gijsbert Knol
Projectcoördinator

Vragen of interesse?

DBG bouw- en reststoffen adviseert, regisseert en realiseert. Heeft u vragen of interesse? Onze experts staan voor u klaar.

Contact opnemen