Projecten realiseren met grondstromen. Dat klinkt eenvoudig, maar daar komt veel bij kijken. Omgeving, ontwerp, vergunningen, logistiek en uiteraard de grondstromen.

Samen met de experts van DBG kunnen grootschalige grondprojecten worden gerealiseerd.

Landschapswal

We realiseren in opdracht en samenwerking landschapswallen ten behoeve van bijvoorbeeld boscompensatie (groene muur), uitbreiding van een natuurbegraafplaats, voor meer beschutting, als een afscheiding, voor zonnepanelen, geluid of (visuele) rust.

Voor de realisatie is veel grond benodigd die moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. We ontvangen direct op locatie (met onze BRL 9335-1 erkenning) partijen grond (zonder meldtermijn) die we tijdelijk opslaan en voor u inkeuren (AP04) nabij de toepassingslocatie. Het transport van de verschillende grondstoffen naar onze locaties verzorgen we ook voor u.

Natuur (o.a. verontdieping)

Nederland kent minimaal 500 diepe plassen, meestal ontstaan door winning van zand, klei of grind. Om deze plassen een nieuwe functie te geven, voor bijvoorbeeld natuur of recreatie, dienen de plassen minder diep te worden gemaakt (verontdiepen). Voor het herinrichten van deze diepe plassen kan herbruikbare grond en baggerspecie worden ingezet.

Een steile, diepe put achterlaten na grondstoffenwinning zoals in het verleden gebeurde, past niet meer in huidige beleid en regelgeving. Tegenwoordig worden bij winningen van primaire grondstoffen de locaties gerichter ontgraven, waarbij vooraf al de nieuwe bestemming (bijvoorbeeld recreatie of natuur) vorm krijgt.

Slootdempingen

Het dempen van een sloot is het dichtgooien van een sloot met grond of ander vast materiaal. Dit gebeurt om een locatie op een andere manier te gebruiken. Voor het dempen van een sloot heeft u een vergunning nodig en moet worden voldaan aan diverse gestelde voorwaarden. Dit nemen we uiteraard mee in ons advies en tijdens de uitvoering.

Direct contact?

Lammert Marinus
Projectcoördinator

Vragen of interesse?

DBG bouw- en reststoffen adviseert, regisseert en realiseert. Heeft u vragen of interesse? Onze experts staan voor u klaar.

Contact opnemen