Herontwikkeling, een nieuwe invulling geven aan de ruimte. Bij herontwikkeling komen grond- en bouwstoffen vrij die (elders) nuttig kunnen worden hergebruikt.

De experts van DBG adviseren en begeleiden bij het circulaire toepassen van grondstromen.

Advies

Bij herontwikkeling geven we u graag advies. De aandacht voor het behouden van buitengebied om te recreëren en het behouden van de natuur wordt steeds groter. Maar in Nederland is grond lang niet altijd schoon. Een deel van de grond is licht verontreinigd. Deze licht verontreinigde grond mag worden hergebruikt, mits aan de regels daarvoor wordt voldaan. Zwaar verontreinigde grond moet worden verwijderd, gereinigd of gestort.

Bij de realisatie van herontwikkelingsprojecten komen diverse afvalstoffen vrij, zoals grond, puin en andere materialen. Verontreinigde materialen kunnen we voor u innemen op onze locaties in Drachten en Groningen. Bodemsanering is een complex proces om een stuk grond vrij te maken van verontreiniging. De aanpak hangt van meerdere factoren af, zoals de locatie en de mate van vervuiling.

Bij de realisatie van herontwikkelingsprojecten komen vaak diverse afvalstoffen vrij, zoals grond, puin en andere materialen. Verontreinigde materialen kunnen wij voor u innemen op onze locaties in Drachten en Groningen.

Leveren grondstromen

We leveren en verzorgen alle voorkomende grondstromen die nodig zijn voor uw project. Dit zijn nieuwe schone of secundaire grond- en bouwstoffen die we aan u kunnen leveren. We streven naar een meest efficiënte werkwijze “werk met werk maken”.

Afvoer grondstromen

Opslag neemt in de grondstromenketen een belangrijke plaats in. Het gebeurt maar zelden dat grond direct van de locatie van ontgraven kan worden toegepast op de plaats van bestemming. Vaak moet eerst nog een keuring of bewerking plaatsvinden. Ook kunnen de vraag naar en het aanbod van vrijkomende grond niet goed op elkaar afgestemd zijn. Dat betekent dat de grond tijdelijk moet worden opgeslagen.

Voorbelasting

Voorbelasten is in de grond, weg- en waterbouw een techniek voor het bouwrijp maken van grond met onvoldoende draagkracht. Als dergelijke grond niet wordt voorbelast, kunnen er zettingen (verzakkingen van de grond) ontstaan en kan de nieuw te bouwen constructie beschadigen. We kunnen grondstromen leveren en na tijdelijke toepassing een herbestemming elders geven.

Immobilisatie

Immobiliseren is een bewerking waarbij de eigenschappen van een afvalstof zodanig wijzigen, dat de verspreiding van milieuverontreinigende stoffen wordt beperkt. Zo worden afvalstoffen geschikt gemaakt voor hergebruik. We leveren grondstoffen hiervoor.

Direct contact?

Gijsbert Knol
Projectcoördinator

Vragen of interesse?

DBG bouw- en reststoffen adviseert, regisseert en realiseert. Heeft u vragen of interesse? Onze experts staan voor u klaar.

Contact opnemen