Aan de rand van het dorp Opeinde krijgen huizenkopers de unieke kans om naast eigenaar van hun eigen kavel ook gezamenlijk eigenaar en beheerder te worden van het omliggende landschap. Wij hebben het gebied voorbereid op de komst van de bewoners door onder andere opruimwerkzaamheden, grondwerkzaamheden en de riolering aan te leggen.

Projectdetails

Locatie:
De Peinder Mieden, Opeinde
Toegepaste expertises:
Andere projectgegevens:
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Smallingerland
 • Contractvorm:
  N.V.T.
 • Partners:
  N.V.T.
 • Jaar:
  2018 – 2019

Het project

Aan de rand van het dorp Opeinde krijgen huizenkopers de unieke kans om naast eigenaar van hun eigen kavel ook gezamenlijk eigenaar en beheerder te worden van het omliggende landschap. Wij hebben het gebied voorbereid op de komst van de bewoners door onder andere opruimwerkzaamheden, grondwerkzaamheden en de riolering aan te leggen.

De Peinder Mieden

Aan de rand van het dorp Opeinde in de provincie Fryslân ligt de Peinder Mieden: een fraai, groot landschap (van 87 hectare) wat openbaar toegankelijk is. Maximaal 45 kopers kunnen hier op een unieke manier wonen in de natuur. Zij worden, naast eigenaar van hun eigen kavel, ook – als groep – eigenaar en beheerder van het omliggende landschap. Bewoners bepalen zelf hoe de bebouwing van het gebied eruit komt te zien.

Voorbereidingen

In voorbereiding op de bouw van de woningen en daarmee de komst van de bewoners hebben wij verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Zo hebben we de bestaande watergangen opgeschoond, riolering en funderingsmateriaal aangebracht en we legden oeverbeschermingen aan. Het project bracht voor ons ook opruim- en grondwerkzaamheden mee wat dit een heel diverse klus maakte.

Verantwoord ondernemen

Er is voor dit project extra werkgelegenheid gecreëerd in de vorm van twee werkplekken. In samenwerking met gemeente Smallingerland vulden we deze plekken in het kader van de Social return-aanpak. Social return helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan een baan. Daarnaast komt het voor de Peinder Mieden gebruikte zand, puin en leem uit omliggende projecten.

Vragen of interesse?

DBG bouw- en reststoffen adviseert, regisseert en realiseert. Heeft u vragen of interesse? Onze experts staan voor u klaar.

Contact opnemen